Rozvrh lekcí

Ceník lekcí

( platný od 1.1.2023 )

lekce 60 min. ~ 140,-

lekce 90 min. ~ 210,-

snížené vstupní ~ 70,-

individuální lekce 60 min. ~ 500,- (max. 3 osoby)

Kurzy, workshopy a semináře jsou hrazeny přímo na účet studia či hotově, nelze pro jejich platbu využít kredity. Rezervaci na vybraný kurz, seminář či workshop nelze provést pomocí rezervačního systému. K jejich rezervaci využijte studiový e-mail či telefonní číslo, které naleznete na úvodní straně webu. Aktuální nabídku kurzů a seminářů naleznete ZDE.

Na lekce je potřeba zarezervovat si své místo v rezervačním systému min. 30 min. před zahájením lekce. 

Lekce jsou hrazeny pomocí kreditů.

Na  účet bankovního studia zašlete částku, která bude po obdržení (zpravidla ten den) připsána na váš uživatelský účet v podobě kreditu (1 Kč = 1 kredit). Při částce vyšší jak 1000Kč bude množství kreditu navýšeno o 10% oproti zaslané části.

číslo účtu: 8605538002/5500

variabilní symbol: vaše telefonní číslo uvedené při registraci

poznámka: dobití kreditu

Přihlaste se na vybranou lekci, po přihlášení Vám bude z vašeho uživatelského účtu strženo množství kreditů odpovídající ceně rezervované lekce.

Ceny daných lekcí jsou vždy uvedeny u jednotlivých rezervací.

Z lekce je potřeba se odhlašovat nejpozději  6 hodin před jejím začátkem , jinak zůstane cena lekce odečtena z uživatelského účtu, i když jste na lekci nebyli přítomni.

Platnost kreditu je 6 měsíců po posledním dobití. Nevyužité kredity budou automaticky odmazány.

Lekce se uskuteční od 3 přihlášených.

 

KODEX jógového studia Santosha

Veřejné lekce jsou určeny pouze zdravým osobám. Každý klient vykonává jógovou praxi ve studiu pouze na vlastní nebezpečí, s respektem k sobě, ostatním cvičícím i lektorovi.

Pokud jste nemocní, zranění či máte akutní bolesti, pak otevřené lekce pro Vás nejsou vhodné. Pokud jste po operaci, porodu, či jiném zdravotním zákroku nebo léčbě, navštivte veřejnou lekci až po konzultaci s vaším lékařem. O svých zdravotních omezeních vždy informujte lektora před zahájením lekce.

Těhotným ženám je doporučeno navštěvovat speciální lekce těhotenské jógy. Jakékoliv lekce jógy jsou vhodné po ukončeném 13. týdnu těhotenství. Na otevřené lekci je nutné vždy informovat lektora o svém stavu před zahájením lekce.

Klientům, kteří aktuálně prochází onkologickou léčbou, či v nedávné době léčbu dokončili, je doporučeno navštěvovat speciální lekce Onko jógy. Před návštěvou lekce je nutné zkonzultovat vhodnost cvičení s lékařem.

Nenuťte se do pozic, na které se necítíte. Nesrovnávejte se s ostatními. Pocit bolesti je signálem k zastavení či zjemnění. Vždy poslouchejte své tělo. Při jakémkoliv problému, který nastane během lekce, neprodleně informujte lektora. Využívejte pomůcky a volte vždy takovou variantu pozice, která vám aktuálně vyhovuje.

Při závažných zdravotních obtížích doporučujeme využít soukromé lekce. Naučíte se přizpůsobit praxi Vašemu aktuálnímu stavu, což pro vás bude přínosem během cvičení na otevřených lekcích.

Lekci si volte vždy podle toho, co od jógy očekáváte. Každý den může být vaše potřeba jiná.

Studio je pro Vás otevřené vždy min. 15 před začátkem lekce. Lekci neopouštějte před jejím koncem. Do prostoru sálu nevnášejte mobilní telefony, v případě chytrých hodinek si vypněte zvuk, prosím. Z lekcí se odhlašujte včas (min. 6 hodin předem).

Jógový lektor není lékař, fyzioterapeut ani psycholog. Jeho úkolem je provádět jógovou praxi na základě svého vzdělání a zkušeností.

Děkujeme, že nám ve studiu pomáháte vytvořit a udržovat prostředí plné vzájemného respektu a porozumění.

Vstupem do studia souhlasíte s kodexem jógového studia Santosha.

Za tým studia Santosha
Klára Veselá