Nutriční poradenství

6 měsíců

JAK PROBÍHÁ šestiMĚSÍČNÍ SPOLUPRÁCE.
PO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU A VSTUPNÍ KONZULTACI VÁM BUDE NA MÍRU SESTAVEN NUTRIČNÍ PLÁN NA šest MĚSÍCů.
1. DEN - OBdrŽÍTE na míru sestavený JÍDELNÍ PLÁN NA 7 DNÍ DLE VAŠICH POŽADAVKŮ A POTŘEB
15. DEN - KONTROLA, PŘEMĚŘENÍ, ZhodNOCENÍ, NOVÝ PLÁN JÍDEL NA DALŠÍCH 7 DNÍ + PŘEPOČÍTÁNÍ PŘEDEŠLÉHO PLÁNU (POKUD BUDE POTŘEBA)
30. DEN - KONTROLA, PŘEMĚŘENÍ, ZhodnOCENÍ, NOVÝ PLÁN JÍDEL NA DALŠÍCH 7 DNÍ + PŘEPOČÍTÁNÍ PŘEDEŠLÉHO PLÁNU (POKUD BUDE POTŘEBA)
45 DEN. - KONTROLA, PŘEMĚŘENÍ, ZHODNOCENÍ - ZAČÍNÁTE ZAŘAZOVAT VLASTNÍ JÍDLA, JIŽ SE LÉPE ORIENTUJETE
60. DEN - KONTROLA, PŘEMĚŘENÍ, ZODNOCENÍ, NOVÝ PLÁN JÍDEL NA DALŠÍCH 7 DNÍ + PŘEPOČÍTÁNÍ PŘEDEŠLÉHO PLÁNU (POKUD BUDE POTŘEBA), PLÁN JIŽ AKTIVNĚ KOMBINUJETE S VLASTNÍMI JÍDLY
následující měsíce probíhají ve stejném duchu jako 45. a 60. den, to znamená, že každých cca 14 dní proběhne kontrola a zhodnocení + každý měsíc dostanete nový vzorový jídelníček přesně podle vašich požadavků a potřeb, AKTIVNĚ KOMBINUJETE PLÁN S VAŠIMI JÍDLY, VÍCE A VÍCE SE OSAMOSTATŇUJETE, VAŠE VÝSLEDKY JSOU VIDITĚLNÉ A HLAVNĚ TRVALÉ, JELIKOŽ MÁTE PERFEKTNĚ VŠTÍPENé ZÁSADY ZDRAVÉHO TALÍŘE.

PODPORA, PORADENSTVÍ A POMOCT 24/7 PO CELOU DOBU SPOLUPRÁCE

Cena spolupráce na celých 6 měsíců

5000,-

potřebujete vědět více, či si chcete objednat svůj plán? využijte náš kontakní formulář.